Mining Centre

Ideen med Mining Centre var at fungere som en paraplyorganisation som i fællesskab repræsenterer hovedsageligt australske mineselskaber men også fra andre lande såsom Storbritannien og Canada, således at mange fællesopgaver samles under et sted.

Det er vigtigt at understrege, at dette Mining Centre ikke er et logistikselskab, men et center som vil kunne repræsentere de mineselskaber som har huse der. Dog har vi et netværk som forbinder os til en hel vifte af leverandører lokalt og nationalt.

Mange af procedurerne og opgaverne i efterforskningsselskaberne er meget de samme. For de lokale interessenter forsøger vi at skabe en link til de udenlandske selskaber som arbejder i Grønland.

Ved at gøre brug af netværk, lokal kendskab og samarbejde med et hvilket som helst selskab i Grønland er det muligt at løse en hvilken som helst opgave I måtte have.

Visionen

er at forkorte afstanden mellem Grønland og resten af verden

Missionen

er gennem information, forståelse, respekt og kommunikation at skabe et attraktivt og effektivt samarbejde mellem Grønland og resten af verden

Værdierne

er at skabe fælles forståelse for de Grønlandske arbejdsforhold og at alle respektere de regler som er gældende i Grønland. Vi sætter samfundsansvar og gennemsigtighed højt og mennesket i centrum.